دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پژوهش
  • فناوری اطلاعات
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • منوی هفتم
  • منوی هشتم

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 14 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,359 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ -

طرح های تحقیقاتی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

زمینه سازی اجرای پژوهش های مرتبط

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

الویت های پژوهشی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

امکانات و سیستم های راه اندازی شده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

افراد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ -

مراکز همکار

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

تماس با ما

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

اعضای شورای پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

هسته های پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

اعضای هیئت موسس

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

معاونت مرکز

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ -

حوزه ریاست

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ -

اهداف مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ -

معرفی مرکز